STAVEBNÍ OCELOVÉ SPONY

STAVEBNÍ OCELOVÉ SPONY

Soustava spojovacích spon s navařenými distančními příčkami zajišťuje vzájemnou fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn a zároveň slouží k ukládání a spojování jednotlivých bednících desek na sebe ve vodorovných rovinách plášťů.

Druh spon dle tvaru a místa použití: 

Jednostranné spony se kladou ve spodní úrovni první vrstvy bednění, v úrovni uložení stropu na vnitřní nosné stěny a při vytváření parapetů. 

Oboustranné spony se umisťují průběžně při kladení a svazování jednotlivých desek bednění stěny v ložných spárách. 

Stropní spony se osazují v úrovni uloření stropu na obvodovou nasnou stěnu, jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů obvodových průběžných desek, kde se v koncovém oku spony zajistí napříč hřebíkem. Tahové spony se protahují předvrtanými otvory ve středu ploch vnitřních a vnějších desek bednění a zajišťují se v koncovém oku spony napříč hřebíkem. V případě použití desek VELOX WS se pro zvýšení pevnosti bednění při betonáži celého patra najednou doporučují umísťovat do každé řady bednících desek.

+ vyrábějí se z tažného drátu z oceli 11 343 kruhového průměru 4 a 5 mm svařováním, splňují min. požadovanou pevnost v tahu 540 MPa

+ spony jsou opatřeny povrchovou úpravou určenou pod omítku

+ šířkové rozměry spon vyplývají ze skladby jednotlivých vrstev stěn

+ v případě použití na stěny bez omítky je možné spony speciálně povrchově upravit

+ v případě potřeby mohou být povrchově upraveny proti korozi


* Při výpočtu spotřeby spon se počítá s 5 ks / bm stěny. Z toho 4 ks / bm se uvažují k zajištění první řady desek u podlahy a 1 ks / bm na dotváření parapetů oken.

* * Při výpočtu spotřeby spon se počítá s 8 ks / bm stěny. Z toho 4 ks / bm se uvažují k zajištění první řady desek u podlahy a 4 ks / bm na zakončení stěny pod stropem.

CzechEnglish