PROSTOROVÉ NOSNÍKY

Pro vytvoření stropních konstrukcí, kde bednění tvoří štěpkocementové stropní prvky VELOX (jsou kladeny mezi jednotlivé krabice bednění a tvoří výztuž žebírka stropu), stejnětak i pro vyztužení nosných nadedveřních a nadokeních překladů.

+ průměr prutů dolního pásu výztuže je stanoven tak, aby nosníky měly pro všechna rozpětí konstantní únosnost
+ rozmístění, průměry a třída oceli výztuže je možné vyžádat od výrobce
+ ocel skupiny R 10 505

CzechEnglish