STAVEBNÍ OCELOVÉ SPONY

Soustava spojovacích spon s navařenými distančními příčkami zajišťuje vzájemnou fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění stěn a zároveň slouží k ukládání a spojování jednotlivých bednících desek na sebe ve vodorovných rovinách plášťů.

Druh spon dle tvaru a místa použití:

Jednostranné spony se kladou ve spodní úrovni první vrstvy bednění, v úrovni uložení stropu na vnitřní nosné stěny a při vytváření parapetů.

Oboustranné spony se umisťují průběžně při kladení a svazování jednotlivých desek bednění stěny v ložných spárách.

Stropní spony se osazují v úrovni uloření stropu na obvodovou nasnou stěnu, jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů obvodových průběžných desek, kde se v koncovém oku spony zajistí napříč hřebíkem. Tahové spony se protahují předvrtanými otvory ve středu ploch vnitřních a vnějších desek bednění a zajišťují se v koncovém oku spony napříč hřebíkem. V případě použití desek VELOX WS se pro zvýšení pevnosti bednění při betonáži celého patra najednou doporučují umísťovat do každé řady bednících desek.

+ vyrábějí se z tažného drátu z oceli 11 343 kruhového průměru 4 a 5 mm svařováním, splňují min. požadovanou pevnost v tahu 540 MPa
+ spony jsou opatřeny povrchovou úpravou určenou pod omítku
+ šířkové rozměry spon vyplývají ze skladby jednotlivých vrstev stěn
+ v případě použití na stěny bez omítky je možné spony speciálně povrchově upravit
+ v případě potřeby mohou být povrchově upraveny proti korozi

CzechEnglish