STROPNÍ STAVEBNÍ PRVKY

Řešení horizontální konstrukce staveb metodou ztraceného bednění s vytvořením ŽB monolitického žebírkového stropu o osové vzdálenosti 500 (300) mm se šířkou žebírka 120 mm. Jsou lepeny z přířezů desek VELOX WS s VELOX WSL do tvarů dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek, jejichž standardní půdorysná šířka a délka je dána výrobním rozměrem desek, tj. 500 (300) x 2000 mm, výška je od 170 do 575 mm a jejich použití závisí na rozpětí, požadovaném užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu a obsahu výstuže.

+ stropní prvky se vyrábějí také v modulových délkách 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
+ dle potřeby a statických požadavků je možno zhotovit jakýkoli atypický stropní prvek (vhodnost použití při sanačních pracech
+ provádění stropů je jednoduché a rychlé
+ výborná přilnavost omítkových směsí
+ jednoduché podepření při betonáži na koncích tvarovek
+ neomítnuté stropy mají dobrou zvukovou pohltivost
+ stropy vykazují dobrou tepelnou izolaci
+ možnost provedení stropu kazetového – do kříže armovaného

CzechEnglish